jhs_woerden_duurzaam
Duurzame Cadeaukaart Woerden

GROUPCARD BV respecteert en beschermt de privacy van alle leden, alle houders van de persoonlijke kaart (Clubcard/Fancard/Groupcard/Mantelzorgpas/Washcard/Studentenkaart/Klantenkaart/Sport&Cultuurkaart/Duurzame Cadeaukaart Woerden) (hierna te noemen Kaarthouders) en alle afzonderlijke inschrijvingen op (Club)mail. GROUPCARD BV spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en GROUPCARD BV wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van GROUPCARD BV met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Gegevens
De kaartuitgever (in de vorm van (sport)vereniging/club of andere organisatie of instantie) heeft ledengegevens ter beschikking gesteld aan GROUPCARD BV onder heldere voorwaarden. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om de kaarthouder, prospects en partners te benaderen/informeren: over belangrijke ontwikkelingen binnen GROUPCARD BV, over (nieuwe) producten en diensten van GROUPCARD BV, over commerciële aanbiedingen. De communicatie richting kaarthouders is vanuit de naam van de Kaartuitgever. GROUPCARD BV zal nooit op eigen titel gaan communiceren naar de kaarthouders.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen
In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit GROUPCARD BV. Ook kunt u via ‘profiel wijzigen’ uw persoonsgegevens aanpassen. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal GROUPCARD BV u uit het bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

GROUPCARD B.V.
Postbus 8004
1180 LA Amstelveen
Tel. 088-5387088
info@Groupcard.nl

Wijzigen van dit privacybeleid
GROUPCARD BV houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Scroll naar top